Eshop bude znova v prevádzke už čoskoro

Váš nákupný košík je prázdny

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK SAVO, 500 ML

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK SAVO, 500 ML

Kód: 5143-004-000-00
Značka: CANIS SAFETY a.s
3,18
Eshop bude znova v prevádzke od februára 2022
Doprava zadarmo pri objednávke nad 150€
Rýchle dodanie Tovar skladom odošleme do 48 hodín
14 Dní na vrátenie tovaruAk Vám tovar nesadne, môžete ho vrátiť
Otvorené celý týždeňPo - pia: 8:00 - 17:00

Popis produktu:

Dezinfekčný prípravok v spreji, odstraňuje všetky druhy plesní a húb.

Klasifikácia v súlade s Nariadením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Štandardné vety o nebezpečnosti: Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Všeobecne: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevencia: P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/ pár/aerosólov

Odozva: P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... P391 Uniknutý produkt zoberte.

Súvisiace produkty

kód: 5144-016-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIACI PROSTRIEDOK DOMESTOS, 750 ML

1,86 €

kód: 5144-007-000-00 CANIS SAFETY a.s OSVIEŽOVAČ VZDUCHU

1,10 €

kód: 5143-044-000-00 CANIS SAFETY a.s DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK SAVO ORIGINÁL 1,2L

2,40 €

kód: 5144-015-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIACI PROSTRIEDOK SAVO WC, 750 ML

1,91 €

kód: 5141-073-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIČ ODPADOV KRTKO 900G

6,81 €

kód: 5144-050-000-00 CANIS SAFETY a.s OSVIEŽOVAČ VZDUCHU GLADE BY BRISE 300ML

2,40 €
Doprava zadarmo pri objednávke nad 150€
Rýchle dodanie Tovar skladom odošleme do 48 hodín
14 Dní na vrátenie tovaruAk Vám tovar nesadne, môžete ho vrátiť
Otvorené celý týždeňPo - pia: 8:00 - 17:00

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím